อัพเดตความรู้หลังกำเนิด ก.45 ครบ 1 ปี

พื้นฐาน ACH, Ventilation ใน Imaging Room เพื่อรับมือโควิด

ทำไมยืนชิดกันแล้วอาจติดโควิดโดยไม่รู้ตัว

ปรับอากาศระบายอากาศในอาคารอย่างไรเพื่อรับมือโควิด-19

แนวคิดเพื่อลดโอกาสติดโควิดในร้านอาหาร

การควบคุม Aerosol ในยูนิตทันตกรรม ด้วย HEPA Ceiling

การควบคุม Aerosol ในยูนิตทันตกรรม

ระบบระบายอากาศสำหรับคลินิกทันตกรรมในยุควิกฤต Covid-19

แบบเผื่อเลือก HVAC ห้อง AIIR

วิธี Exhaust Air จากห้อง AIIR ที่เหมาะสม

Design Concept ที่สำคัญ 14 ประการของห้อง AIIR