บริการทางวิชาการ

 

งานบริการวิชาการเฉพาะทางในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปรับอากาศ การระบายอากาศและเครื่องทำความเย็น อื่นๆ ก็มีอาทิเช่น

  • การออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศและระบบเครื่องทำความเย็นแบบพิเศษต่างๆในอาคารและโรงงาน
  • การวิเคราะห์คำนวณและควบคุมระดับความดันและการไหลของอากาศในอาคารและโรงงาน
  • การทำ Energy Simulation และ Simulation อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IAQ และการไหลของอากาศในอาคารและโรงงาน